-->

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การปลูกมะระจีนและการปลูกมะระจีนลูกผสมการปลูกมะระจีนลูกผสม Bitter cucumber-chinese
            ก่อนอื่นเรามารู้จักสายพันธุมะระจีนลูกผสมที่ได้รับความนิยมกันก่อน ส่วนใหญ่เกษตรที่ทำการปลูกมะระจีนต้องเลือกสายพันธุก่อนสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือ เมล็ดพันธุ์ มะระลูกผสมพันธุ์เขียวหยก16 ของตราศรแดง มะระลูกผสมพันธุ์หยกกวางเจาและมะระลูกผสมพันธุ์หยกไชน่า ของตราเสือดาว มะรลูกผสมพันธุนวลลออ พันธุ์พันทิพา ของตราโอเค
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทนโรคและให้ผลผลิตสูง ทางน้ำหยดนำและสีผิวเป็นที่ต้องการของตลาด ขนาดผลผลิตยาวประมาณ 30-35 ซม.น้ำหนักเฉลี่ย  0.7-0.8 กก./ผลขั้นตอนการปลูกเมล็ดมะระจีนลูกผสม
ปริมาณเมล็ดพันธุ์
  เมล็ดพันธุ์มะระจีนลูกผสมที่ใช้ ประมาณ  100-150 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 500-700 เมล็ด

การเพาะเมล็ด
 1.การเพาะเมล็ดเป็นที่นิยมของเกษตรกรโดยทั่วไป

   - นำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำประมาณ 5-6 ชั่วโมง
   - นำเมล็ดพันธุที่แช่น้ำแล้วมาห่อผ้าขาวบาวหรือผ้าขนหนูแล้วอบใส่ภาชนะที่มีฝาปิดทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน
   - หลังจากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ออกมาจะสังเกตูเห็นว่าเมล็ดพันธุ์มีการแทงรากออกมาแล้วนำไปใส่ถาดเพาะกล้า(ควรใช้ดินสำหรับเพาะกล้า)
     ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันแล้วค่อยนำกล้าที่เพาะแล้วลงหลุมปลูก

 2.การหยอดเมล็ดลงหลุมปลูกไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกร
ระยะการปลูกและการทำค้าง
 1.ในฤดูร้อนและในฤดูหนาว

   - ระยะระหว่างต้น 1.50 เมตร
   - ระยะระหว่างแถว 3.00 เมตร
 2.ในฤดูฝน
   - ระยะระหว่างต้น 2.00 เมตร
   - ระยะระหว่างแถว 4.00 เมตร
 3.การทำค้างมี 2 แบบที่เกษตรนิยม
   - ทำค้างแบบสามเหลี่ยม
   - ทำค้างแบบกล่อง


การเตรียมดิน   - ไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 0.30-0.50 เมตร เพราะรากของมะระจีนนั้นแผ่ขยายกว้างและลึก
   - ใสปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ในปริมาณ 1-2 ตัน ต่อไร่
   - ใช้คากิ ปูนหอย หรือปูนขาวเพื่อปรับค่าความเป็นกรดของดิน
   - รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีอินทรีย์  18-5-4   
การดูแลรักษา   - อายุ 10-14 วัน
     - ริ่มแตกใบจริง 4-6ใบ ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัโรคพืชและแมลงศัตรูพืชตั้งแต่เล็กๆ
       เพื่อป้องกันโรคไวรัส ยอดหยิก ยอดตั้ง ยอดไอ้โต้ง
     - เริ่มแตกยอดให้เด็ดยอดทิ้งเพิ่มมะระจะไดแทงแขนงข้างได้มากขึ้น

 - อายุ 14-21 วัน
     - ระยะการเจริญเติบโตช่วงแตกแขนงข้าง พยายามปลิดใบล่างออก สูงจากโคนต้นประมาณ 1.00 ม.
  เพื่อให้ส่วนโคนต้นระบายอากาศได้ดี ป้องกันการสะสมของแมลงศัตรูพืช และยังช่วยให้มะระจีนลำเลียงอาหารจากลำต้นไปเลี้ยงยอดได้ดีขึ้น
ทำให้การติดดอก ออกผลสมบูรณ์ขึ้นด้วย
     - ระยะนี้ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันโรคเชื้อราและโรคไวรัส
 - อายุ 14-21 วัน
     - ระยะการเจริญเติบโตช่วงแตกแขนงข้าง พยายามปลิดใบล่างออก สูงจากโคนต้นประมาณ 1.00 ม.
  เพื่อให้ส่วนโคนต้นระบายอากาศได้ดี ป้องกันการสะสมของแมลงศัตรูพืช และยังช่วยให้มะระจีนลำเลียงอาหารจากลำต้นไปเลี้ยงยอดได้ดีขึ้น
ทำให้การติดดอก ออกผลสมบูรณ์ขึ้นด้วย 
 - อายุ 35-42 วัน
     - เริ่มติดผลผลิตเกษตรกรจะทำการสอดลูกแล้วระยะนี้เกษตรกรบางท่านก็นิยมนำกระดาษมาห่อลูกมะระเพื่อป้องกันแมลงวันทอง
ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการปลูกมะระจีน ประโยชน์อีกทางหนึ่งของการห่อจะทำให้สีของลูกมะระจีนสวย แต่บางครั้งทำให้หลายแปลงเสียค่าใช้จ่ายเ
ในเรื่องแรงงานและวัสดุมาก จึงอยากแนะนำเกษตรว่าในปัจจุบันมีสารล่อแมลงวันทองซึ่งจะทำให้ประหยดค่าแรงงานค่อนข้างมาก
และในส่วนของสีผิวของผลมะระจีนนั้นสามารถทำใสีเขียวหยกได้โดยใช้ ไวท์ออย ช่วย 
     - ระยะนี้ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันโรคเชื้อราและโรคไวรัส

- อายุ 42-48 วัน
 เริ่มเก็บผลผลิต เก็บผลผลิตวันเว้นวันไปเรื่อย จนอายุได้ประมาณ 80 วัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อ 1 ไร่ประมาณ 2-5 ตัน 
  1. เก็บผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 15-20 ครั้ง


โรคและแมลงศัตรูพืช

   - โรคใบจุด โรคใบเลือง โรคราน้ำค้าง โรครากเน่าโคนเน่า โรคไวรัส

     ใช้สารป้องกันกำจัดตามอาการ
   - แมลงศัตูพืช เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง หนอนชอนใบ

    ใช้สารป้องกันกำจัดตามอาการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น